Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

Artikel
43

De instructies van de zaken die in meerdere vergaderingen moeten worden behandeld mogen niet worden ingediend, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten van de voorgaande synoden gelezen zijn, opdat dat wat afgehandeld is niet opnieuw voorgesteld wordt, tenzij men oordeelt dat het moet worden veranderd.