Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Wanneer iemand over een heimelijke zonde door twee of drie personen in liefde vermaand is en aan die vermaning geen gehoor geeft of wanneer iemand een openbare zonde gedaan heeft, zal dit aan de kerkenraad meegedeeld worden (Mat. 18: 17). Hierbij zal de kerkenraad hoor en wederhoor toepassen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Aangifte bij de kerkenraad
Onderzoek
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 74
Kerkorde GKN (1905) Art. 74
Kerkorde GKv (1978) Art. 74