Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Wanneer iemand tegen de zuiverheid van leer of wandel zondigt door heimelijke zonde, zodat hij geen openbare ergernis gegeven heeft, zal de regel worden nageleefd die Christus duidelijk voorschrijft in Matteüs 18: 15-18.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Onderling toezicht
Private zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 72
Kerkorde GKN (1905) Art. 72
Kerkorde GKv (1978) Art. 73