Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

In geval van buitengewone omstandigheden van kerk en wereld zullen biddagen worden uitgeschreven door de classis die daarvoor door de laatste synode is aangewezen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Vasten- en bededagen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 66
Kerkorde GKN (1905) Art. 66
Kerkorde GKv (1978) Art. 69