Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

De taak van de dienaren des Woords is trouw voor te gaan in de gebeden en in de bediening van het Woord — zowel binnen als buiten de gemeente — en de bediening van de sacramenten. Predikanten behoren toe te zien op hun mede-ambtsdragers en op de gemeente, en samen met de ouderlingen de tucht te bedienen en te zorgen, dat alles op gepaste wijze en ordelijk gebeurt.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Taak van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 16
Kerkorde GKv (1978) Art. 16
Kerkorde NGKerk (2011) 9