Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Een dienaar des Woords zal, wanneer hij eenmaal op de bovenomschreven wijze wettig beroepen is, zijn leven lang aan de dienst van de kerken verbonden zijn. Daarom is het hem niet toegestaan zich tot een andere staat des levens te begeven dan om gewichtige redenen, die ter kennis van de classis gebracht en door haar beoordeeld moeten worden na advies van de deputaten van de synode te hebben ingewonnen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Levenstaak
Ontheffing van het ambt

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 12
Kerkorde GKv (1978) Art. 15
Kerkorde NGKerk (2011) 11