Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

De beroeping van een kandidaat of van een dienaar des Woords zal geschieden door de gemeente, onder leiding van de kerkenraad en met goedkeuring van de classis, waar de beroepene een goede kerkelijke attestatie inzake leer en leven heeft te tonen. Nadat zijn naam op twee opeenvolgende zondagen aan de gemeente is meegedeeld en geen wettig bezwaar is ingebracht, volgt de bevestiging met gebruikmaking van het vastgestelde formulier.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Beroeping
Goedkeuring door de classis
Attestatie in het kader van beroeping

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 4
Kerkorde GKN (1905) Art. 5
Kerkorde GKv (1978) Art. 5
Kerkorde GKv (1978) Art. 6
Kerkorde NGKerk (2011) 12
Kerkorde NGKerk (2011) 7