Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

I. Algemene bepalingen

Niemand zal in de kerk enig ambt vervullen zonder daartoe op wettige wijze geroepen en daarin bevestigd te zijn. Voor de roeping tot enig ambt komen slechts in aanmerking belijdende leden, die voldoen aan de in de Heilige Schrift voor ambtsdragers gestelde eisen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Bevestiging van ouderlingen en diakenen
Verkiesbaarheid van ouderlingen en diakenen

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 3
Kerkorde GKv (1978) Art. 3
Kerkorde NGKerk (2011) 4