Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

I. Algemene bepalingen

De ambten, waaraan in opdracht van Christus het dienstwerk in de gemeente is toevertrouwd, zijn binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) die van dienaar des Woords, van ouderling en van diaken. Sommigen van de predikanten zullen afgezonderd worden voor de opleiding tot de dienst des Woords, anderen voor het zendingswerk.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Ambten

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 2
Kerkorde GKv (1978) Art. 2
Kerkorde NGKerk (2011) 3