Slotartikels

Geen heerskappy

Geen kerk mag oor ander kerke, en geen ampsdraer oor ander ampsdraers, op watter manier ookal, heers nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Hiërarchie

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 74
Kerkorde FRCA (2003) 80
Kerkorde GKN (1905) Art. 84
Kerkorde GKSA (2000) 84
Kerkorde GKv (1978) Art. 83
Kerkorde NGKerk (2011) 3