Die tug

Sondes wat tug oor ampsdraers noodsaaklik maak

Ernstige sondes wat rede vir skorsing of afsetting van ampsdraers is, is in die besonder die volgende: die aanhang van valse leer, openbare skeurmakery, godslastering, simonie, ontroue diensverlating of indringing in die dienswerk van ’n ander, meineed, egbreuk, ontug, diefstal, geweldpleging, gereelde dronkenskap en onregmatige selfverryking. Verder moet hierby alle sondes en ernstige misdade wat by ander lidmate rede vir ekskommunikasie is, gereken word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Schorsing
Afzetting

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 72
Kerkorde FRCA (2003) 77
Kerkorde GKN (1905) Art. 80
Kerkorde GKSA (2000) 80
Kerkorde GKv (1978) Art. 80