Die vergaderings

Verteenwoordiging van die kerke in regsake rakende kapitaalbesit

Ten opsigte van regsake rakende kapitaalbesit wat die kerke in klassikale, partikulier-sinodale of algemeen-sinodale verband gemeenskaplik het, word hulle verteenwoordig deur die klassikale, partikulier-sinodale of algemeen-sinodale vergaderings, of deur deputate wat deur hierdie vergaderings benoem word, instruksies ontvang en ontslaan word, en wat in al hulle handelinge aan instruksies gebonde is.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Vertegenwoordiging in en buiten rechten van een meerdere vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 75
Kerkorde GKv (1978) Art. 52