Die ampte

Taak van die predikante

Die taak van die predikante is om getrou in gebede en in die bediening van die Woord en die sakramente voor te gaan.

Hulle behoort goed op hulle mede-ampsdraers en op die gemeente te let en saam met die ouderlinge die tug toe te pas en te sorg dat alles op gepaste wyse en ordelik geskied.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Taak van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 16
Kerkorde FRCA (2003) 16
Kerkorde GKN (1905) Art. 16
Kerkorde GKSA (2000) 16
Kerkorde GKv (1978) Art. 16
Kerkorde NGKerk (2011) 9