Die ampte

Aktes van ontslag by die aanneming van ’n beroep

Wanneer ’n predikant ’n beroep na ’n ander kerk aangeneem het, mag hierdie kerk hom nie as sy predikant aanvaar voordat hy wettige aktes van ontslag voorgelê het van die kerk en die klassis waaronder hy gedien het nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Beroeping
Akte van ontslag

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 5
Kerkorde CanRC (1985) 9
Kerkorde FRCA (2003) 6
Kerkorde FRCA (2003) 7
Kerkorde GKN (1905) Art. 10
Kerkorde GKSA (2000) 10
Kerkorde GKv (1978) Art. 7
Kerkorde NGKerk (2011) 8