Die ampte

Drie ampte

Daar is drie ampte wat onderskei moet word: die amp van bedienaar van die Woord, van ouderling en van diaken. Sommige predikante sal afgesonder word vir opleiding tot die diens van die Woord, ander vir sendingwerk. 


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Ambten

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 2
Kerkorde FRCA (2003) 2
Kerkorde GKN (1905) Art. 2
Kerkorde GKSA (2000) 2
Kerkorde GKv (1978) Art. 2
Kerkorde NGKerk (2011) 3