Oor Kerklike Tug

Christelike sensuur onder ampsdraers

Die bedienaars van die Woord, die ouderlinge en die diakens moet onder mekaar die Christelike sensuur uitoefen en mekaar oor die bediening van hulle amp vriendelik vermaan.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Censura morum

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 81
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 81
Kerkorde GG (1907) Art. 81
Kerkorde GKN (1905) Art. 81
Kerkorde GKv (1978) Art. 81
Kerkorde VGKSA (2005) 81

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 81
Visser, J. (1999) Art. 81