Oor Kerklike Tug

Verharding veroorsaak afhouding van die Nagmaal

Diegene wat hardnekkig die vermaning van die kerkraad verwerp en ook die wat ’n openbare of anders ’n growwe sonde gedoen het, moet van die sakramente [nagmaal]* van die Here afgehou word.


* Hierdie gedeelte is verander deur die Nasionale Sinode 1997, en moet nog goedgekeur word deur die Algemene Sinode


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Ontzegging van het avondmaal
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 76
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 76
Kerkorde GG (1907) Art. 76
Kerkorde GKN (1905) Art. 76
Kerkorde GKv (1978) Art. 76
Kerkorde VGKSA (2005) 76

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 76
Visser, J. (1999) Art. 76