Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Stelselmatige opbou in die geloof

Die bedienaars van die Woord moet op Sondag, gewoonlik in die tweede diens, die hoofinhoud van die Christelike leer soos vervat in die Heidelbergse Kategismus uitlê en soveel moontlik jaarliks afhandel volgens die Sondagsafdeling daarvan.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Leerdienst
Catechismuspreek

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 68
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 68
Kerkorde GG (1907) Art. 68
Kerkorde GKN (1905) Art. 68
Kerkorde GKv (1978) Art. 66
Kerkorde VGKSA (2005) 66

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 68
Visser, J. (1999) Art. 68