Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Christelike feesdae

Die onderhouding van die Christelike feesdae, Kersdag, Paasfees, Pinkster en Hemelvaartsdag word aan die vryheid van die kerk oorgelaat.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Christelijke feestdagen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 67
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 67
Kerkorde GG (1907) Art. 67
Kerkorde GKN (1905) Art. 67
Kerkorde GKv (1978) Art. 68
Kerkorde VGKSA (2005) 68

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 67
Visser, J. (1999) Art. 67