Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Volledige doopregisters

Die name van die gedooptes en van hulle ouers of voogde sowel as die datums van geboorte en doop moet opgeteken word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Doopregister

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 60
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 60
Kerkorde GG (1907) Art. 60
Kerkorde GKN (1905) Art. 60
Kerkorde GKv (1978) Art. 62

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 60
Visser, J. (1999) Art. 60