Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Bevordering van die ware geloof

Om die suiwere leer in die gemeente te handhaaf en om die valse leringe en dwalinge te weer, wend die bedienaars van die Woord en die ouderlinge by die uitoefening van hulle onderskeie ampte, by die bediening van die Woord, by die kategetiese onderrig en by die huisbesoek, die middele van lering, weerlegging, waarskuwing en vermaning aan.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Toerusting tegen dwaling

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 55
Kerkorde GKN (1905) Art. 55
Kerkorde GKv (1978) Art. 55
Kerkorde VGKSA (2005) 55

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 55
Visser, J. (1999) Art. 55