Oor die Kerklike Vergaderings

Kerkvergaderings in diens van God

Alle vergaderinge moet met aanroeping van die Naam van God geopen en met danksegging gesluit word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Opening en sluiting van een kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 32
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 32
Kerkorde GG (1907) Art. 32
Kerkorde GKN (1905) Art. 32
Kerkorde GKv (1978) Art. 29
Kerkorde NGKerk (2011) 24
Kerkorde VGKSA (2005) 29

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 32
Visser, J. (1999) Art. 32