Oor die Kerklike Vergaderings

Behandeling van kerklike sake en mindere bevoegdheid van meerdere vergaderings

Kerklike vergaderings moet alleen kerklike sake en dit op kerklike wyse behandel. Op meerdere vergaderings moet alleen sake behandel word wat nie in mindere vergaderings afgehandel kan word nie of sake wat by die meerdere vergaderings tuishoort.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Bevoegdheid van kerkelijke vergaderingen
Bevoegdheid van meerdere vergaderingen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 30
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 30
Kerkorde GG (1907) Art. 30
Kerkorde GKN (1905) Art. 30
Kerkorde GKv (1978) Art. 30
Kerkorde NGKerk (2011) 21
Kerkorde NGKerk (2011) 22
Kerkorde VGKSA (2005) 30

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 30
Visser, J. (1999) Art. 30