Oor die Dienste

Sorg vir teologiese studente

Die kerke moet soveel nodig sorg dat daar studente in die Teologie is wat deur hulle ondersteun word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Opleiding van de predikant
Financiële ondersteuning

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 19
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 19
Kerkorde GG (1907) Art. 19
Kerkorde GKN (1905) Art. 19
Kerkorde GKv (1978) Art. 19
Kerkorde VGKSA (2005) 19

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 19
Visser, J. (1999) Art. 19