Van de censuur en kerkelijke vermaning

De kerkenraad zal handelen overeenkomstig Matth. 18: 17, wanneer iemand over een heimelijke zonde door twee of drie getuigen in liefde is vermaand en aan die vermaningen geen gehoor geeft of wanneer iemand een openbare zonde gedaan heeft.
De kerkenraad zal daarbij hoor en wederhoor toepassen.