Kerkorde.

 

Artikel XIII. Van het kerkboek.

Tot het kerkboek der Nederlandse Hervormde Kerk worden verenigd
het psalm- en gezangboek,
het dienstboek, bevattende de orden van dienst, de liturgische formulieren en de gebeden met de ziekentroost,
het belijdenis- en leerboek en
de kerkorde.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkboek
Liedboek
Dienstboek

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.9