Van de diensten

Beroeping naar een andere gemeente

De beroeping van een dienaar des Woords, die reeds aan één van de kerken verbonden is, moet eveneens geschieden door de kerkenraad, na verkiezing door de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk daarvoor vastgestelde regeling. Tevens is na aanneming van het beroep de goedkeuring van de classis vereist. De beroepen predikant dient aan de classis een goede attestatie inzake leer en leven te tonen. Nadat zijn naam op twee achtereenvolgende zondagen aan de gemeente is meegedeeld en geen wettig bezwaar is ingebracht, volgt de bevestiging met gebruikmaking van het vastgestelde formulier.