II. De vergaderingen

Beroep op een meerdere vergadering

Als iemand van oordeel is dat hem door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan, kan hij zich beroepen op de meerdere vergadering.
De uitspraak die bij meerderheid van stemmen gedaan is, zal als bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de kerkorde.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Rechtskracht
Bezwaar
Beroep
Hoger beroep

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 34
Akkoord NGK (2015) Art. 34
Kerkorde CanRC (1985) 31
Kerkorde CGK (2010) Art. 31
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 31
Kerkorde FRCA (2003) 31
Kerkorde GKN (1905) Art. 31
Kerkorde GKSA (2000) 31
Kerkorde GKv (2014) F71
Kerkorde GKv (2014) F72
Kerkorde GKv (2014) F73
Kerkorde GKv (2014) F74
Kerkorde GKv (2014) F76
Kerkorde GKv (2014) F77
Kerkorde NGKerk (2011) 23
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 28
Kerkorde vGKN (2008) 30
Kerkorde VGKSA (2005) 31

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 4
Harmannij, K. (1990) Hst. 5
Harmannij, K. (1990) Hst. 7

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 18
Acta GKv (2011) Art. 21
Bouma, H. (1983v) Art. 31

CAPITA SELECTA
Hoor en wederhoor
Kerkelijke besluitvaardigheid
Recht doen aan ‘bezwaarden’