I. De ambten

Toelating van voorgangers die sinds kort lid van een der kerken zijn

Voorgangers die zich sinds kort gevoegd hebben bij een van de kerken en niet afkomstig zijn uit een kerk waarmee kerkelijke gemeenschap wordt onderhouden, zullen slechts met grote voorzichtigheid tot de dienst des Woords worden toegelaten.
Daarbij zullen de desbetreffende generale kerkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Indien de classis en de deputaten van de particuliere synode dit noodzakelijk achten, zullen zij eerst een proeftijd doormaken.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Toegang tot het ambt van predikant

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 4
Kerkorde CanRC (1985) 7
Kerkorde CGK (2010) Art. 9
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 9
Kerkorde FRCA (2003) 5
Kerkorde FRCA (2003) 9
Kerkorde GKN (1905) Art. 9
Kerkorde GKSA (2000) 9
Kerkorde GKv (2014) B11
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 11
Kerkorde vGKN (2008) 9
Kerkorde VGKSA (2005) 9

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 1
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 9

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 9