Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 6.

De kas voor de vorming van de dienaren des Woords.

In deze kas worden gestort
de wettelijke en andere bijdragen van de overheid voor de opleiding van de dienaren des Woords, voorzover deze niet rechtstreeks aan de kerkelijke hoogleraren worden uitbetaald;
de inschrijvings- en examengelden van hen, die in het album der Kerk zijn ingeschreven;
de internaats- en lesgelden van hen, die aan het seminarium deelnemen;
renten van ten name der kas belegde gelden en van daarvoor aangewezen generale fondsen der Kerk;
bijdragen van kerkeraden en andere kerkelijke organen;
de opbrengst van collecten; en
andere inkomsten.