Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering