Ordinantie voor de traktementen en pensioenen.

 

Artikel 10.

Nadere regeling van de pensioenen van kerkelijke medewerkers.

Lid
1

De pensionnering van hen, die in een bediening zijn gesteld, en van andere medewerkers in de kerkelijke en de aan de Kerk verwante arbeid wordt nader geregeld bij generale regeling der synode.