Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
6

De generale synode kan bij generale regeling ten behoeve van de Kerk in haar geheel instituten in het leven roepen.