Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 8

Lid
2

Vrijstelling van het overleggen van dat getuigschrift kan alleen verleend worden met bewilliging van de generale synode of haar deputaten, die met de behartiging van de algemene zaken der zending belast zijn.