Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 15

Een dienaar des Woords kan op zijn verzoek van zijn ambt worden ontheven, om zich tot een andere staat des levens te begeven, indien de kerkenraad en de classis, met medewerking en goedvinden van de door de particuliere synode aangewezen deputaten, oordelen dat daarvoor bijzondere en gewichtige redenen zijn.
Indien zulk een verzoek wordt ingediend door een dienaar des Woords die verbonden is aan een classis of een particuliere synode, staat dit ter beoordeling aan de naastvolgende meerdere vergadering.
Indien zulk een verzoek wordt ingediend door een dienaar des Woords die verbonden is aan de generale synode, staat dit ter beoordeling aan de generale synode.