|99|

Enige litteratuur

Prof. Dr. A.J. Bronkhorst — Schrift en kerkorde, 1947
Prof. Dr. A.M. Brouwer — De kerkorganisatie der eerste eeuwen en wij, z.j.
Prof. Dr. W.F. Dankbaar — Het doctorenambt bij Calvijn, in: Ned. Theol. Tijdschr. jg. 19, afl. 2, blz. 135 vlg.
Dr. P.A. Elderenbosch — De oplegging der handen, 1953
Ds. J.M. Gerritsen — Het apostolisch ambt, 1953
Prof. Dr. Th.L. Haitjema — Ned. Herv. Kerkrecht, 1951
Dr. G. Huls — De dienst der vrouw in de kerk, 1951
Dr. G. Huls — De vrouw in de kerk, 1965
Prof. Dr. H. Kraemer — Het vergeten ambt in de kerk, 1960
Prof. Dr. A.A. van Ruler — Bijzonder en algemeen ambt, 1952
Prof. Dr. A.A. van Ruler — Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 1965
Prof. Dr. G. Sevenster — Problemen betr. het ambt in het Nw. Testament, in: Ned. Theol. Tijdschr. jg. 17, afl. 6, blz. 423 vlg.
Prof. Dr. P.A. van Stempvoort — Eenheid en Schisma, 1950