e.a.
Het kerkelijk ambt
Rapport van de Commissie Van Ruler-Dokter
1965

Uitgegeven door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in typoscript in 1974, zonder plaats of uitgever. Evidente typefouten zijn gecorrigeerd.
Jaartal 1965 op basis van opgave in de Nederlandse Centrale Catalogus.