Diakenen.

Art. XXIV. Dezelfde wijze, die van de ouderlingen gezegd is, zal men ook onderhouden in de verkiezing, approbatie en bevestiging der diakenen.

Voor de behandeling van dit artikel verwijzen we naar de opmerkingen bij art. 22.


Rutgers, F.L. (1892-)


COMMENTAAR OP
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 24
Kerkorde GKN (1892) Art. 24