Rutgers, F.L.

Bespreking der hoofdpunten van het Kerkrecht naar aanleiding van de Dordtsche Kerkenorde

Genre: Commentaar

1892

N.B. De tekst van de collegevoordrachten is door prof. Rutgers niet geautoriseerd en was door hem ook niet voor publicatie bestemd. Ze berust op uitgewerkte aantekeningen van dr. J. de Jong, waarvan door deze in 1918 alleen het vierde deel werd gepubliceerd. Verdere uitgave werd toen door de familie Rutgers geblokkeerd. De tekst die weergegeven wordt is afkomstig uit de doorslag van het dictaat in de bibliotheek van de Theologische Universiteit te Kampen (140 F 4). Volgens met pen bijgeschreven notities bevatten de dictaten verslag van colleges uit de jaren 1892-1893, 1893-1894 en 1894-1895.


Rutgers, F.L. (1892-)