Lekkerkerker, A.F.N.

Oorsprong en funktie van het ambt

Genre: Literatuur

’s-Gravenhage

Boekencentrum N.V.

1971

ISBN: 90-239-0919-4

De aandacht voor de kwestie van ambt en
ambten in de oekumene of in de Nederlandse
Hervormde Kerk is dus eerder te groot dan te klein
’

p. 110