Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

De kerkenraden zullen aan hen die uit de gemeente vertrekken een getuigenis over hun kerkelijke staat meegeven. Met deze attestatie hebben zij in de kerk van de nieuwe woonplaats toegang als lid.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Attestatie bij verhuizing

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 82
Kerkorde GKN (1905) Art. 82
Kerkorde GKv (1978) Art. 63