Hoofdstuk 5: Taak en betrekkingen van de kerk naar buiten

De kerken zullen zich richten tot de volken die onbekend zijn met het Evangelie om hun in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus het Evangelie te verkondigen en om degenen, die tot het geloof gekomen zijn en de heilige doop ontvangen hebben, bijeen te brengen in een gemeente.

Waar al gemeenten zijn zullen de kerken, wanneer zij daarom gevraagd worden, naar behoefte helpen bij het inrichten en opbouwen van een eigen kerkelijk leven en met die gemeenten deelnemen aan het vervullen van de zendingsopdracht.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Missionaire arbeid elders

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 21
Kerkorde GKN (1905) Art. 52
Kerkorde GKv (1978) Art. 24