Hoofdstuk 5: Taak en betrekkingen van de kerk naar buiten

De kerken zullen zich door middel van evangelisatiewerk richten tot hen die vervreemd zijn van of onbekend zijn met het evangelie, om hen zo mogelijk te brengen tot de gemeenschap met Christus en Zijn kerk. Dit zal gebeuren onder leiding van de kerkenraad, die de gemeenteleden ook zal opwekken Jezus Christus in het midden van de wereld met woord en daad te belijden.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Missionaire arbeid

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 21
Kerkorde GKv (1978) Art. 26