Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder elkaar censura morum houden en elkaar met betrekking tot hun ambtsbediening in liefde vermanen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Censura morum

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 81
Kerkorde GKN (1905) Art. 81
Kerkorde GKv (1978) Art. 81