Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Wanneer iemand de kerkelijke vermaning hardnekkig verwerpt of een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaan heeft zal de kerkenraad hem de toegang tot het avondmaal van de Here ontzeggen.

Indien deze persoon na talrijke daarop volgende vermaningen geen berouw toont zal de kerkenraad als uiterste remedie tenslotte tot afsnijding overgaan, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient te worden gebruikt. Niemand mag worden geëxcommuniceerd zonder instemming van de classis.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Ontzegging van het avondmaal
Excommunicatie
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 76
Kerkorde GKN (1905) Art. 76
Kerkorde GKv (1978) Art. 76