Hovius, J.

Het toezicht op de Dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen

(Volgens bepalingen van de Kerken der Calvinistische Reformatie in Nederland)

Genre: Literatuur

Sneek

Firma B. Weissenbach & Zoon

1954

Rede uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, op 16 September 1954