Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerkenraden zullen er aan meewerken dat de leden der gemeenten die gestorven zijn op christelijke wijze begraven worden. Er zal op worden toegezien dat in deze dienst niet de overledene maar de bediening van het Woord centraal staat.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Uitvaartdienst

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 65
Kerkorde GKN (1905) Art. 65
Kerkorde GKv (1978) Art. 71