Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerkenraden zullen erop toezien, dat de leden der gemeenten hun huwelijk aangaan met inachtneming van de geboden van God en het ten overstaan van de overheid voltrokken huwelijk in een kerkdienst laten bevestigen, waarbij één van de daarvoor vastgestelde formulieren zal worden gebruikt.

Onder huwelijk wordt naar bijbelse norm verstaan de verbintenis tussen één man en één vrouw.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Huwelijk
Huwelijksinzegening

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 70
Kerkorde GKv (1978) Art. 70