Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerkenraad zal er zorg voor dragen dat zo mogelijk eenmaal per zondag in de prediking de leer van Gods Woord verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus of in een van de andere erkende belijdenisgeschriften.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Leerdienst
Catechismuspreek

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 68
Kerkorde GKv (1978) Art. 66