Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerkenraad zal de gemeente ten minste eenmaal op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag en de Hemelvaartsdag samenroepen. Ook zal hij zoveel mogelijk zorg dragen dat kerkdiensten worden gehouden op de Oudejaars- en de Nieuwjaarsdag en op de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. Het wordt aan de eigen keuze van de kerken overgelaten kerkdiensten te houden op de tweede feestdagen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Christelijke feestdagen
Biddag voor gewas en arbeid
Dankdag voor gewas en arbeid

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 67
Kerkorde GKv (1978) Art. 68